نحوه تشخیص عسل طبیعی :

از راه های زیر می توان عسل طبیعی را تشخیص داد
1- عطر و طعم خاص
2- غلظت زیاد
3- رقیق شدن در گرما و غلیظ شدن در سرما
4- رسوب کردن (بویژه هنگامی که در محیط مرطوب قرار گیرد)
و شبیه شدن آن به روغن به رنگ کرم یا قهوه ای بسیار روشن .در این زمان اگر کمی از آن را در بین انگشتان لمس کنیم متوجه نرمی و لیزی آن می شوید که به راحتی با دمای دست آب می شود.رسوب کردن عسل مربوط به آنزیم دیاستاز است که زنبور عسل هنگام تغلیط شهد گل به آن اضافه نموده است.
5- معتبر ترین روش تشخیص آنالیز آزمایشگاه و اعتبار تولید کننده است