کاربردهای ژله رویال

کاربرد غذایی (به عنوان مکمل غذایی) ژله رویال به گروهی از تولیدات مربوط است که بطور کلی در حکم تمام کننده غذایی بشمار آورده می شود. اینها تولیداتی هستند که…

ادامه خواندن کاربردهای ژله رویال

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

الف:کودکان بیش ازیک سال 20 الی 30 میلی گرم قبل ازصبحانه
ب:بزرگسالان 50 الی 100 میلی گرم درسه وعده قبل ازغذا
شکل توصیه شده مصرف آن ، به صورت دودوره درمانی بیست ویک روزه،یکی درپاییزودیگری دربهارمی باشد.درهردوره درمان دوظرف 125 گرمی عسل ،هرظرف رابا6گرم ژله رویال مخلوط نموده وهرروزصبح ناشتایک قاشق مرباخوری ازاین مخلوط زیرزبان قرارداده تابابزاق دهان مخلوط گردد.این شکل مصرف بهترین روش ممکن است .مصرف هر125 گرم عسل وژله رویال بایدیک ونیم هفته طول بکشد.برای کودکان ازمقادیرکمتری1تا2گرم ژله رویال در125 گرم عسل استفاده می شود.اگرامکان تهیه ژله رویال خالص باشدهرروزصبح به اندازه یک نخودفرنگی ریزازآن جداکرده وزیرزبان بگذاریدواین کاررابه مدت سه هفته ادامه دهید. (بیشتر…)

ادامه خواندن پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

ژله رویال چیست ؟

ژله رویال چیست ؟
ژله رویال چیست

ژله رویال چیست ؟ شاید زیاد در باره ژله رویال شنیده باشید اما ژله رویال دقیقا چیست ؟ ژله رویال یا شاه انگبین ماده ای است خامه ای شکل، غلیظ،…

ادامه خواندن ژله رویال چیست ؟

سایر محصولات زنبورعسل

سایر محصولات زنبورعسل
اصولا زنبور عسل 2 نوع محصول تولید می‌کند؛ نوعی که خارج کندو تولید می‌شود و نوعی که داخل کندو تولید می‌شود. محصولات تولیدی زنبورعسل در خارج کندو شامل «عسل»، «عسلک»، «بره موم» و «گرده گل» می‌شود و محصولات تولیدی داخل کندو نیز شامل «موم»، «زهر» و «ژله رویال» می‌شود.

(بیشتر…)

ادامه خواندن سایر محصولات زنبورعسل