روش آزمایشگاهی تشخیص عسل طبیعی

روش آزمایشگاهی تشخیص عسل طبیعی
روش آزمایشگاهی تشخیص عسل طبیعی

در این قسمت روش آزمایشگاهی تشخیص عسل طبیعی ذکر می گردد دقیق ترین روش برای تشخیص عسل طبیعی آزمایش آن در آزمایشگاه مواد غذایی است : روش آزمایشگاهی تشخیص عسل…

ادامه خواندن روش آزمایشگاهی تشخیص عسل طبیعی

انواع عسل

انواع عسل
انواع عسل

انواع عسل را بهتر بشناسیم

عسل بر اساس گلهای منطقه ای که زنبور ها در آن کار میکنند به چند نوع تقسیم میشوند

عسل تک‌گل
ا گر گل‌های غالب یک منطقه گل خاصی باشد، به عسل تولیدی آن منطقه«عسل تک‌گل» می‌گویند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن انواع عسل