هفت قانون طلايي كيفيت عسل

 


عوامل كنترل كننده عسل كه به هفت قانون طلايي معروف هستند شامل موارد ذيل مي باشند.

١- عسل بايد خالص بوده و با ماده ديگري مخلوط نشود.يعني با توجه به قوانين مواد غذايي چيزي به آن اضافه يا كم نگردد.

٢- عسل بايد رسيده باشد يعني بيش از نصف سلول هاي شان عسل داراي درپوش هاي مومي مي باشند.

٣- جهت حفظ تركيباتي مثل مواد معطر، آنزيم ها ، مواد ضد ميكروب و رنگدانه ها بايد عسل در شرايط طبيعي خود نگهداري شود.

٤- عسل بايد تميز بوده فاقد ذرات موم ، اجزاي بدن زنبورها و ساير حشرات باشد.

٥- عسل به صورت مايع (شفاف) وكريستالي بايد از غلظت خوبي برخوردار باشد.

٦- عسل بايد به خوبي بسته بندي شده و همچنين برچسب مناسبي داشته باشد.

٧- برچسب عسل بايد حاوي اطلاعات صحيحي شامل منشا گياهي عسل ،تغذيه زنبور و نام زنبوردار آن باشد.

اطلاعات روي برچسب عسل بايستي همواره صحيح باشد و خريدار را گمراه نكند.

روشهاي مرسوم در فرهنگ عوام براي تشخيص عسل طبيعي از تقلبي پشتوانه علمي نداشته و روشهاي صحيح و قاطعي نيستند.البته اين مسئله يك امر طبيعي است زيرا عسل داراي خصوصيات پيچيدهاي بوده و نيز تحت تاثير مستقيم شرايط محيطي قرار مي گيرد.مثلا در محيط هاي گرم به شدگي روان شده ودر محيط سرد بسيار سفت و چسبنده است.همچنين در محيط مرطوب براحتي رطوبت جذب مي كند و در محيط خشك رطوبت آن كاهش مي يابد.نور مستقيم خورشيد نيز براحتي تركيبات آنرا تحت تاثير قرار مي دهد.

پس تشخيص عسل طبيعي مرغوب توسط خريداران بدون استفاده از وسايل آزمايشگاهي كار مشكلي است.البته زنبورداران و افرادي كه با فرآوري عسل سرو كار دارند تشخيص تجربي تسبتا خوبي دارند ولي هنوز روش ساده اي براي مردم وجود ندارد كه بتوانند براحتي عسل تقلبي رااز عسل طبيعي تشخيص دهند.البته در ازمايشگاه با دستگاههاي ساده مرغوبيت و صدمات مختلفي كه به عسل وارد شده قابل اندازه گيري لست.جهت اينكه يك ديد كلي براي خريداران عسل ايجاد كنيم .

چند توصيه :

١- عسل را از فروشگاه هاي معتبر خريداري نماييد.

٢- توجه به برچسب روي شيشه عسل كه بايد حاوي نام و نشان شركت توليدي ، شماره پروانه بهداشتي ، وزن وغيره باشد.

٣- مسئله مهم كه هنوز به صورت شبهه اي براي بسياري از مردم باقي مانده شكرك زدن عسل است.

بايد توجه داشت كه اكثر عسل ها پس از مدتي شكرك مي زنند.البته زمان شكرك زدن عسل بسته به نوع گياه ، ميزان و نوع ذرات در عسل و غيره فرق مي كند.

جهت مايع كردن عسل شكرك زده بايد ظرف عسل نيم ساعت در دماي ٦٥-٧٠ درجه سانتيگراد قرار گيرد.

سعي شود در هنگام خريد عسل حتما عسل هايي خريداري گردد كه داراي نشان استاندارد و داراي بسبه بندي سالم باشد و حتي الامكان تركيبات موجود در عسل و نوع عسل روي ظرف عسل نوشته شده باشد.

منابع :

١- شهرستاني ، ن (١٣٦٨) . زنبور عسل و پرورش آن ، مركز نشر سپهر

٢- عبادي ، رحيم ، احمدي . عسل (١٣٦٩) . پرورش زنبور عسل، انتشارات راه نجات اصفهان .

٣- سيد جواد سعادتمند (پاييز١٣٧٨) عسل تقلبي ، انتشارات آييژ .

4.Dietz , A(1990).The hive and honey bee .

0 0 votes
به این مطلب امتیاز بدهید
عضویت
اطلاع رسانی
0 نظر خود را بنویسید
Inline Feedbacks
View all comments