ملاحظات خويشاوندي زنبورهاي عسل

زنبورهاي عسل هنگام انتخاب شغل ملاحظات خويشاوندي را در نظر مي گيرند. پژوهشگران انگليسي با بيش از ۳۰ تحقيق درباره ۱۳ نوع زنبور عسل دريافتند نوع ميليپوناي اين حشره كه در جنگل هاي آمازون زندگي مي كنند سرنوشت خود را خود تعيين مي كنند و درباره شغل خود در مقام زنبور كارگر يا ملكه تصميم مي گيرند. بر اساس اين تحقيق خويشاوندي يك زنبور كارگر ماده با زنبور نري كه درنتيجه توليد مثل زنبورهاي كارگرماده به وجود آمده است از خويشاوندي ژنتيك يك كارگرماده و زنبور نري كه ملكه او را به وجود آورده بيشتر است.

بر اساس اين تحقيق برخي از گونه هاي زنبور عسل براي كسب مقام شغلي بهتر و براي رسيدن به مقام ملكه تلاش مي كنند اما اين تمايل منفعتي براي آنها ندارد زيرا ملكه هاي بي فايده براثر اشتباه در انتخاب شغل كشته مي شوند. با اين وجود دربعضي از گونه هاي ديگر اين حشره فقط ملكه ها مسئول توليد مثل زنبورهاي نر نيستند بلكه زنبور هاي كارگر ماده نيزدراين مسئوليت ايفاي نقش مي كنند

0 0 votes
به این مطلب امتیاز بدهید
عضویت
اطلاع رسانی
0 نظر خود را بنویسید
Inline Feedbacks
View all comments