You are currently viewing رقص زنبور عسل
رقص زنبور عسل

رقص زنبور عسل

رقص زنبور عسل زیان زنبور عسل است در این فیلم شاهد رقص زیبای زنبور عسل و معنای آن خواهیم بود

زنبور کارگر کیلومترها دورتر از کندو به جستجوی غذا می‌پردازند؛ شهد و گرده گیاهان گوناگون را جمع می‌کنند، بین گونه‌های مختلف گیاهی و جمعیت‌های گیاهان پرسه می‌زنند تا ببینند کدام یک از آن‌ها غذای پرانرژی‌تری را می‌دهد. خوراک زنبوران عسل معمولاً در نقاط پراکنده از زمین‌ها یافت می‌شود و هر یک از این نقاط بیش از آنچه یک زنبور بتواند به کندوی خود ببرد غذا در خود دارد. کندو زنبور عسل توانایی بهره‌گیری از منابع غذایی این نقاط را دارد؛ زیرا زنبورهای پیشاهنگ رفتارهایی دارند که محل این نقاط را مشخص می‌کنند و از طریق زبان رقص زنبور عسل به هم‌ کندویی ‌ها اطلاع می‌دهند.

رقص گردون
هرگاه منبع غذایی فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ متر داشته باشد، زنبور با رقصی شبیه @ به دیگر زنبورها منبع غذایی را می‌شناساند.

رقص قرقره‌ای
رقصی است که در آن زنبور به دیگر همنوعان خود منبع غذایی را با اعلام مسافت و زاویه نسبت به خورشید معرفی می‌کند. زنبور پیشاهنگ با بازگشت به کندو، الگویی از رفتاری چشمگیر به نمایش می‌گذارد که به شکل عمودی اجرا می‌شود. مسیری که زنبور به هنگام رقص طی می‌کند به شکل θ است. در مسیری که زنبور دوباره طی می‌کند (یعنی خط وسط θ)، زنبور شکم خود را می‌لرزاند یا تکان می‌دهد و در همان حال صداهایی از خود بیرون می‌دهد. این زنبور ممکن است گه‌گاه متوقف شود تا نمونه شهدی را که در چینه‌دانش جمع کرده و با خود به کندو آورده است به هم کندویی‌ها بدهد. زنبور، در همان حال که می‌رقصد تعدادی زنبور نیز به دنبالش راه می‌افتند. این زنبورها همان‌هایی خواهند بود که به عنوان جمع‌کننده‌های غذا به سمت منبع غذایی جدید راه می‌افتند.

دانشمندان دریافتند که زنبوران دیگر از این اطلاعات حین رقص استفاده می‌کنند تا محل منبع جدید غذایی را پیدا کنند. زنبور پیشاهنگ جهت منبع غذایی را با نشان دادن زاویه بین منبع غذایی و کندو بر مبنای موقعیت خورشید به زنبوران دیگر توضیح می‌دهند. زاویه بین کندو و منبع غذایی همان زاویه‌ای است که بخش وسط شکل θ با خط عمود در شان کندو می‌سازد.

این مطالب را هم بخوانید : مراحل ساخت عسل توسط زنبور عسل + ویدیورازهای زنبور عسل

منبع : زبان رقص

0 0 votes
به این مطلب امتیاز بدهید
عضویت
اطلاع رسانی
0 نظر خود را بنویسید
Inline Feedbacks
View all comments