خانه » گل

رواج مصرف عسل جنسی در کشورهای عربی!

۱۳۸۹-۹-۲۹ ۱۹:۴۴:۱۳ +۰۳:۳۰

به تازگی خرید و فروش نوعی عسل، معروف به “عسل جنسی” در کشورهای عربی رواج یافته است. عسل “السدر” که

رواج مصرف عسل جنسی در کشورهای عربی!۱۳۸۹-۹-۲۹ ۱۹:۴۴:۱۳ +۰۳:۳۰