خانه » گرده

رواج مصرف عسل جنسی در کشورهای عربی!

2010-12-20T19:44:13+00:00

به تازگی خرید و فروش نوعی عسل، معروف به “عسل جنسی” در کشورهای عربی رواج یافته است. عسل “السدر” که

رواج مصرف عسل جنسی در کشورهای عربی!2010-12-20T19:44:13+00:00

زنبور

2009-07-15T06:10:51+00:00

حشرات جانورانی هستند که دارای سر ، سینه و شکم بوده و دارای یک جفت شاخک هستند دارای قطعات دهانی

زنبور2009-07-15T06:10:51+00:00