خانه » ژله

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

2011-06-27T05:33:04+00:00

الف:کودکان بیش ازیک سال 20 الی 30 میلی گرم قبل ازصبحانه ب:بزرگسالان 50 الی 100 میلی گرم درسه وعده قبل

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال2011-06-27T05:33:04+00:00

عسل طبیعی هزارگیاه رس بسته موجود است برای خرید اینجا کلیک کنید رد کردن