خانه » ژله

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

۱۳۹۰-۴-۶ ۰۵:۳۳:۰۴ +۰۴:۳۰

الف:کودکان بیش ازیک سال 20 الی 30 میلی گرم قبل ازصبحانه ب:بزرگسالان 50 الی 100 میلی گرم درسه وعده قبل

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال۱۳۹۰-۴-۶ ۰۵:۳۳:۰۴ +۰۴:۳۰

طريقه مصرف ژله رویال

۱۳۸۹-۱۰-۱۹ ۱۸:۰۲:۳۸ +۰۳:۳۰

مصرف ژله رويال بصورت خالص، که بهترين روش مصرف آن به اين شکل از طريق زير زبان قرار دادن مقدار کمي حدودا 0.6 گرم است.

طريقه مصرف ژله رویال۱۳۸۹-۱۰-۱۹ ۱۸:۰۲:۳۸ +۰۳:۳۰