خانه » موم

قدمت استفاده از موم زنبور عسل و موارد استفاده ان

۱۳۸۹-۱۰-۲۲ ۲۲:۵۹:۲۴ +۰۳:۳۰

از زمان هاي قبل از تاريخ موم زنبورعسل مورد استفاده انسان بوده است. مصر يهاي قديم در 4200 سال قبل

قدمت استفاده از موم زنبور عسل و موارد استفاده ان۱۳۸۹-۱۰-۲۲ ۲۲:۵۹:۲۴ +۰۳:۳۰

سودمندی مصرف موم عسل برای دندان

۱۳۸۸-۶-۷ ۱۲:۲۷:۴۶ +۰۴:۳۰

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد، مصرف موم عسل برای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و پلاک دندانی سودمند است.

سودمندی مصرف موم عسل برای دندان۱۳۸۸-۶-۷ ۱۲:۲۷:۴۶ +۰۴:۳۰