خانه » موم

قدمت استفاده از موم زنبور عسل و موارد استفاده ان

2011-01-12T22:59:24+00:00

از زمان هاي قبل از تاريخ موم زنبورعسل مورد استفاده انسان بوده است. مصر يهاي قديم در 4200 سال قبل

قدمت استفاده از موم زنبور عسل و موارد استفاده ان2011-01-12T22:59:24+00:00

سودمندی مصرف موم عسل برای دندان

2009-08-29T12:27:46+00:00

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد، مصرف موم عسل برای پیشگیری از ایجاد پوسیدگی و پلاک دندانی سودمند است.

سودمندی مصرف موم عسل برای دندان2009-08-29T12:27:46+00:00

عسل طبیعی هزارگیاه رس بسته موجود است برای خرید اینجا کلیک کنید رد کردن