ملکه

خانه » ملکه

رازهای زنبور عسل

۱۳۸۹-۳-۲۷ ۰۶:۰۲:۵۲ +۰۴:۳۰

زنبور عسل (Apis mellifera) از راسته نازک بالان (Hymenoprera) است. زنبور عسل قسمت هاي دهاني جونده و مکنده، هر دو را داراست . دگريسي آن کامل است و به طور دسته جمعي زندگي مي کند و شامل سه دسته هستند .

رازهای زنبور عسل۱۳۸۹-۳-۲۷ ۰۶:۰۲:۵۲ +۰۴:۳۰