خانه » شهد

آشنایی با زندگی زنبور عسل

۱۳۸۸-۴-۲۴ ۰۶:۱۲:۳۱ +۰۴:۳۰

زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسل قسمت‌های دهانی جونده و مکنده ، هر دو را داراست.

آشنایی با زندگی زنبور عسل۱۳۸۸-۴-۲۴ ۰۶:۱۲:۳۱ +۰۴:۳۰