خانه » سلامت

عسل و بيماريهاي گوارشي

۱۳۸۹-۳-۲۷ ۰۵:۲۶:۱۳ +۰۴:۳۰

عسل و بيماريهاي گوارشي تمام افرادي كه دچار بيماريهاي گوارشي هستند به نفعشان است كه عسل را جايگزين قند وشكر قرار دهند .

عسل و بيماريهاي گوارشي۱۳۸۹-۳-۲۷ ۰۵:۲۶:۱۳ +۰۴:۳۰