خانه » زهر

زهر زنبور عسل , روشهای جداسازی و مصارف دارویی آن

۱۳۹۰-۶-۱۰ ۰۶:۵۴:۴۵ +۰۴:۳۰

استفاده از سموم طبیعی در درمان بعضی امراض از دیر زمان ریشه در فرهنگ و تمدن بشری داشته و در

زهر زنبور عسل , روشهای جداسازی و مصارف دارویی آن۱۳۹۰-۶-۱۰ ۰۶:۵۴:۴۵ +۰۴:۳۰

زهر زنبور عسل و مصارف دارویی آن ویدیو درمان ایدز

۱۳۸۹-۱۰-۱۸ ۱۷:۵۵:۵۴ +۰۳:۳۰

زهر زنبور عسل بسیاری دارد استفاده از سموم طبیعی در درمان بعضی امراض از دیر زمان ریشه در فرهنگ و

زهر زنبور عسل و مصارف دارویی آن ویدیو درمان ایدز۱۳۸۹-۱۰-۱۸ ۱۷:۵۵:۵۴ +۰۳:۳۰