رویال

خانه » رویال

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال

۱۳۹۰-۴-۶ ۰۵:۳۳:۰۴ +۰۴:۳۰

الف:کودکان بیش ازیک سال 20 الی 30 میلی گرم قبل ازصبحانه ب:بزرگسالان 50 الی 100 میلی گرم درسه وعده قبل

پیشنهادمقدارومدت مصرف ژله رویال۱۳۹۰-۴-۶ ۰۵:۳۳:۰۴ +۰۴:۳۰