کاسوا در دهخدا

روستای کاسوا
کاسوا. [ کاس ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان وزواءبخش دستجرد شهرستان قم ، واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختر دستجرد، ۶هزارگزی راه عمومی قاهان . در کوهستان و سردسیر است و ۹۳۱ تن سکنه دارد. محصول آن غلات و بنشن و میوه جات و شغل اهالی زراعت و تخت کشی است . مزرعه ٔ ییلاق جزو این ده است . دبستان و ۱۳ امام زاده و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۱۷۳).

دیدگاه بگذارید

  عضویت  
اطلاع رسانی