کاسوا در دهخدا

روستای کاسوا
کاسوا. [ کاس ْ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان وزواءبخش دستجرد شهرستان قم ، واقع در 21هزارگزی شمال باختر دستجرد، 6هزارگزی راه عمومی قاهان . در کوهستان و سردسیر است و 931 تن سکنه دارد. محصول آن غلات و بنشن و میوه جات و شغل اهالی زراعت و تخت کشی است . مزرعه ٔ ییلاق جزو این ده است . دبستان و 13 امام زاده و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 ص 173).
  عضویت  
اطلاع رسانی
× سوالی دارید بپرسید