برای پرداخت وجه سفارش و خرید عسل طبیعی خود میتوانید یکی از حسابهای زیر را انتخاب نمایید

بانک ملت

شماره کارت : 6104337581794128

شماره حساب :4034140201

شماره شبا : IR060120010000004034140201

به نام امیربهادر حاتمی می باشد لطفا پس از واریز وجه تاریخ و شماره فیش یا شماره پیگیری را در قسمت نظرات بنویسید یا ایمیل بزنید یا با تلفن اطلاع دهید.

برای خرید عسل طبیعی اینجا کلیک نمایید