چنانچه به هر دلیلی نتوانستید از طریق سایت ثبت سفارش کنید میتوانید مبلغ سفارش خود را به اضافه ۱۵ هزارتومان هزینه ارسال به کارت زیر واریز نمایید و آدرس و سفارش خود را به شمار ۰۹۱۹۶۰۷۱۱۴۷ – ۰۹۱۲۰۲۰۳۹۲۷ اطلاع بدهید  بر روی این شماره ها واتساپ نیز نصب میباشد .

بانک ملت

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۵۸۱۷۹۴۱۲۸ – شماره حساب :۴۰۳۴۱۴۰۲۰۱ – شماره شبا : IR060120010000004034140201  –  به نام امیربهادر حاتمی