زهر زنبور

زهر زنبور عسل مايعي است تلخ مزه به رنگ روشن داراي وزن مخصوص ( 1/131 ) بوي خاص و واكنش اسيدي ، در مجاورت هوا به سرعت خشك ميشود .

زهر زنبور تركيب بسيار پيچيده اي دارد و دست كم هشت نوع پروتئين در آن شناسايي شده است

مشخص شده است تركيبات زهر رنبور عسل مناطق مختلف و نسبت به فصل هاي مختلف با هم فرق ميكند .

  عضویت  
اطلاع رسانی
× سوالی دارید بپرسید