زهر زنبور

زهر زنبور عسل مايعي است تلخ مزه به رنگ روشن داراي وزن مخصوص ( ۱/۱۳۱ ) بوي خاص و واكنش اسيدي ، در مجاورت هوا به سرعت خشك ميشود .

زهر زنبور تركيب بسيار پيچيده اي دارد و دست كم هشت نوع پروتئين در آن شناسايي شده است

مشخص شده است تركيبات زهر رنبور عسل مناطق مختلف و نسبت به فصل هاي مختلف با هم فرق ميكند .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code