خصوصیات و ترکیب شیمیایی ژله رویال

فرآورده های است با رنگ سفید مایل به زرد روشن ، کلوئیدی و چسبناک با عطری مختصر و مزه ای تند ، در آب حل شده و کمی کف تولید می کند . دارای عملکردی اسیدی ( ۵/۴ – ۵/۳ = PH ) و وزن مخصوص آن ۱/۱ می باشد . دارای مقدار زیادی ازت می باشد .

ترکیبت شیمیائی ژله رویال بسیار پیچیده بوده و بر اثر مرور زمان ترکیب آن تا حدودی تغییر می کند . متوسط ترکیب ژله ای که از سلولهای ملکه ۴-۳ روزه استخراج و تجزیه شده به شرح زیر بوده است .

آب ۰۵/۶۶ درصد

پروتئین ۳۴/۱۲ درصد .

چربی ۴۶/۵ درصد .

کربوهیدات ۴۹/۱۲ درصد

مواد معدنی ۸۲/۰ درصد .

مواد ناشناخته ۸۴/۲ درصد .

پروتئین ژله رویال از نظر اسیدهای آمینه ضروری بسیار غنی است .

 

دیدگاه بگذارید

  عضویت  
اطلاع رسانی