خانه » حسینیه کاسوائیها
  • حسینیه کاسوایی ها

حسینیه کاسوائیها

ريشه هاي خود را هنوز فراموش نكرده اند
ساختمان حسينيه داراي سه طبقه است طبقه همكف ويژه آقايان و طبقه اول مخصوص بانوان . در طبقه آخر هم يك مركز دندانپزشكي خيريه قرار دارد
حسينيه سيدالشهداي كاسوايي هاي مقيم تهران از جمله مكان هاي مذهبي در منطقه است كه به دست يك قوم مهاجر ساخته شده است.
كاسوا روستايي در پانزده كيلومتري شهر تفرش در استان مركزي است. نام قديم اين روستا كاسب آباد بوده است. وجه تسميه اين نام آن است كه اهالي كاسوا علاوه بر كشاورزي، با دوختن گيوه و فروش آن به شهرهاي اطراف مانند تفرش، ساوه و قم، كاسبي مي كرده اند كه با گذشت زمان نام كاسب آباد به كاسوا تبديل مي شود. برخي از اهالي اين روستا از ۲۰۰ سال پيش به مرور به تهران مهاجرت كردند. عده اي به خدمت ارتش درآمدند و برخي نيز در بازار به كار مشغول شدند. از آنجا كه اين روستا در مجاورت شهر فرهنگي و علمي تفرش قرار دارد و از آن تأثير گرفته است، بسياري از مهاجران كاسوايي در سمت دبير و معلم در مدارس تهران مشغول به كار شدند. بيشترين فرهنگيان كاسوايي در مناطق ،۹ ۱۰ و ۱۱ تهران ساكن شده اند و در همين مناطق به كار و زندگي خود ادامه مي دهند. در حال حاضر حدود پنج هزار كاسوايي در تهران زندگي مي كنند.
آغاز به كار
ساخت حسينيه سيدالشهداي كاسوايي هاي مقيم تهران در سال ۱۳۶۶ آغاز شد. البته پيش از آن يعني در سال ۱۳۱۸ كاسوايي ها هيئتي به نام ولي عصر (عج) تأسيس كردند كه مراسم خود را در منازل برگزار مي كرد.
علي اصغر مقصودي عضو هيئت امناي حسينيه، آغاز ساخت حسينيه را اين گونه بيان مي كند: در سال ۱۳۶۵ برادرم، عليرضا شهيد شد. وقتي مي خواستيم براي مراسم شهادت، در خيابان تيموري حسينيه اي را در اختيار بگيريم، با مشكلات زيادي روبرو شديم، براي همين تصميم گرفتيم محلي را براي ساخت حسينيه انتخاب كنيم تا اهالي كاسوا براي برگزاري مراسم مشكل نداشته باشند. از همين زمان ابتدا تصميم گرفتيم يك زمين بكر و دست نخورده پيدا كنيم و بعد از پيدا كردن همين مكان فعلي، ساختن حسينيه را در سال ۶۶ شروع كرديم. تا به امروز تمام هزينه ساخت حسينيه را افراد خير داده اند و حتي اداره امور آن با هزينه افراد نيكوكار انجام مي شود.
برنامه هاي مذهبي حسينيه
اين حسينيه همچون ديگر حسينيه ها، كامل ترين مراسم مذهبي را در ايام ماه محرم برگزار مي كند. از برنامه هاي رسمي اين مكان كه هر سال در ايام عزاداري محرم برگزار مي شود، تعزيه خواني است. حاج عباس مقصودي تعزيه خوان قديمي كه خود از كاسوايي هاي مقيم مركز است، با نزديك به نيم قرن سابقه تعزيه خواني اين مراسم را در حسينيه اجرا مي كند.
نوحه خواني و عزاداري در ديگر ايام سوگواري و مراسم جشن و مولودي خواني در ايام ولادت و بعثت از ديگر برنامه هاي حسينيه سيدالشهدا است.
مراسم ختم، ضيافت وليمه براي حاجيان و زايران عتبات عاليات نيز در اين مكان برگزار مي شود و اهالي منطقه با پرداخت كمترين هزينه مي توانند از اين امكان استفاده كنند.
ساختمان حسينيه
ساختمان حسينيه داراي سه طبقه است كه طبقه همكف ويژه آقايان و طبقه اول مخصوص بانوان است. در طبقه آخر هم يك مركز دندانپزشكي خيريه قرار دارد. مقصودي درباره ساخت درمانگاه مي گويد: همان اعتقاد مذهبي كه ما را در ساخت حسينيه ياري كرد، انگيزه ساختن اين درمانگاه را در ما بوجود آورد.
در اين حسينيه فقط مراسم مذهبي و ديني برگزار نمي شود. مباحث خانوادگي و اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه در اين حسينيه به بحث گذاشته مي شود. حل اختلافات خانوادگي، صله رحم و حل برخي مشكلات جوانان از جمله ازدواج، موضوعاتي هستند كه در اين مكان درباره آنها جلسه گذاشته شده و چاره انديشي مي شود

حسینیه کاسوایی ها :

ريشه های خود را هنوز فراموش نكرده اند
ساختمان حسینیه کاسوایی ها دارای سه طبقه است طبقه همكف ويژه آقايان و طبقه اول مخصوص بانوان . در طبقه آخر هم يك مركز دندانپزشكی خيريه قرار دارد

حسینیه کاسوایی ها

حسينيه سيدالشهدای كاسوايی هاي مقيم تهران از جمله مكان های مذهبی در منطقه است كه به دست يك قوم مهاجر ساخته شده است.

كاسوا روستايی در پانزده كيلومتری شهر تفرش در استان مركزي است. نام قديم اين روستا كاسب آباد بوده است. وجه تسميه اين نام آن است كه اهالی كاسوا علاوه بر كشاورزی، با دوختن گيوه و فروش آن به شهرهای اطراف مانند تفرش، ساوه و قم، كاسبی می كرده اند كه با گذشت زمان نام كاسب آباد به كاسوا تبديل می شود. برخي از اهالی اين روستا از ۲۰۰ سال پيش به مرور به تهران مهاجرت كردند. عده ای به خدمت ارتش درآمدند و برخي نيز در بازار به كار مشغول شدند. از آنجا كه اين روستا در مجاورت شهر فرهنگي و علمي تفرش قرار دارد و از آن تأثير گرفته است، بسياری از مهاجران كاسوايی در سمت دبير و معلم در مدارس تهران مشغول به كار شدند. بيشترين فرهنگيان كاسوايی در مناطق ،۹ ۱۰ و ۱۱ تهران ساكن شده اند و در همين مناطق به كار و زندگي خود ادامه می دهند. در حال حاضر حدود پنج هزار كاسوايی در تهران زندگی می كنند.

حسینیه کاسوایی ها

آغاز به كار

ساخت حسينيه سيدالشهدای كاسوايی های مقيم تهران (حسینیه کاسوایی ها) در سال ۱۳۶۶ آغاز شد. البته پيش از آن يعنی در سال ۱۳۱۸ كاسوايي ها هيئتی به نام ولی عصر (عج) تأسيس كردند كه مراسم خود را در منازل برگزار می كرد.

علی اصغر مقصودی عضو هيئت امنای حسينيه، آغاز ساخت حسينيه را اين گونه بيان می كند: در سال ۱۳۶۵ برادرم، عليرضا شهيد شد. وقتی می خواستيم برای مراسم شهادت، در خيابان تيموری حسينيه ای را در اختيار بگيريم، با مشكلات زيادی روبرو شديم، برای همين تصميم گرفتيم محلی را برای ساخت حسينيه انتخاب كنيم تا اهالی كاسوا برای برگزاری مراسم مشكل نداشته باشند. از همين زمان ابتدا تصميم گرفتيم يك زمين بكر و دست نخورده پيدا كنيم و بعد از پيدا كردن همين مكان فعلی، ساختن حسينيه را در سال ۶۶ شروع كرديم. تا به امروز تمام هزينه ساخت حسينيه را افراد خير داده اند و حتی اداره امور آن با هزينه افراد نيكوكار انجام می شود.

حسینیه کاسوایی ها

برنامه های مذهبی حسینیه کاسوایی ها

حسینیه کاسوایی ها همچون ديگر حسينيه ها، كامل ترين مراسم مذهبی را در ايام ماه محرم برگزار می كند. از برنامه های رسمی اين مكان كه هر سال در ايام عزاداری محرم برگزار می شود، تعزيه خوانی است. حاج عباس مقصودی تعزيه خوان قديمی كه خود از كاسوايی های مقيم مركز است، با نزديك به نيم قرن سابقه تعزيه خوانی اين مراسم را در حسينيه اجرا می كند.

نوحه خوانی و عزاداری در ديگر ايام سوگواری و مراسم جشن و مولودی خوانی در ايام ولادت و بعثت از ديگر برنامه های حسينيه سيدالشهدا است.

مراسم ختم، ضيافت وليمه برای حاجيان و زايران عتبات عاليات نيز در اين مكان برگزار می شود و اهالی منطقه با پرداخت كمترين هزينه می توانند از اين امكان استفاده كنند.

ساختمان حسینیه کاسوایی ها

ساختمان حسينيه دارای سه طبقه است كه طبقه همكف ويژه آقايان و طبقه اول مخصوص بانوان است. در طبقه آخر هم يك مركز دندانپزشكی خيريه قرار دارد. مقصودی درباره ساخت درمانگاه می گويد: همان اعتقاد مذهبی كه ما را در ساخت حسينيه ياری كرد، انگيزه ساختن اين درمانگاه را در ما بوجود آورد.

در اين حسينيه فقط مراسم مذهبی و دينی برگزار نمی شود. مباحث خانوادگی و اجتماعی از جمله موضوعاتی است كه در اين حسينيه به بحث گذاشته می شود. حل اختلافات خانوادگی، صله رحم و حل برخی مشكلات جوانان از جمله ازدواج، موضوعاتی هستند كه در اين مكان درباره آنها جلسه گذاشته شده و چاره انديشی می شود

منبع روزنامه همشهری

2019-02-09T19:41:08+00:00

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه

*

code