تبریک ماه رمضان

کاش در این رمضان لایق دیدار شوم

سحری با نظر لطف تو بیدار شوم
کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان
تا که هم سفره تو لحظه افطار شوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جویند همه هلال و من ابرویت

گیرند هم ه روزه و من گیسویت

از جمله این ۱۲ ماه تمام

یک ماه مبارک است آن هم رویت!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمد رمضان و مقدمش بوسیدم

در رهگذرش طبق طبق گل چیدم

من با چه زبان شکر بگویم که به چشم

یکبار دکر ماه خدا را دیدم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از عرش خدا ربنا می آید

آوای خوش خدا خدا می آید

فریاد که درهای بهشت باز کنید

مهمان خدا سوی خدا می آید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلول ماه مبارک رمضان

ماه تجلی بندگی پروردگار

ماه لیله القدر ماه نزول برکات

و ماه شکوفا شدن نیایش بر مومنین مبارکباد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیشه ی عطر بهار

لب دیوار شکست

و هوا پر شد از بوی خدا

چه دعایی کنمت بهتر از این:

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

دیدگاه بگذارید

  عضویت  
اطلاع رسانی