اسید آسپارتیک

والین

ایزولوسین

گلیسین

اسید گلوتامیک

آلانین

فنیل آلانین

هیستیدین

لوسین

سرین

ترئونین

متیونین

لیزین

پرولین

لایروزین

سیستین

 

همچنین محققان ژله رویال را غنی از کلسیم ، پتاسیم ، آلومینیم ، آهن ، روی ، منگنز و همچنین مقادیر کمی مس ، کبالت ، سرب و استرمتیوم می دانند .

ویتامین های ژله رویال:

1 – ویتامین هائی که به نسیت زیاد در ژله رویال وجود دارد:

1 B ، 2 B ،3 B ،5 B ، 6 B ، 7 B 8 B ، 9 B ، 12 B

2 – ویتامین هائی که به نسبت کم در ژله رویال وجود دارند :

ویتامین A و C ، کمپلکس D و کمپلکس K ضمناً ژله رویال به واسطه داشتن ماده ای به نام 10 – hydroxyl deconoic خاصیت باکتری کشی دارد .